Raport bieżący nr 58 / 2020

Raport bieżący nr 58 / 2020 - 2 października 2020 / 14:44

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 3 kwartał 2020 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 3 kwartał 2020 roku wyniósł 146 milionów złotych, co stanowi wzrost o 81 milionów złotych (125%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Grupa odnotowała istotny wzrost zysku netto w segmencie deweloperskim, który wynika ze wzrostu liczby podpisanych aktów notarialnych (465 aktów notarialnych podpisanych w 3 kwartale 2020 roku w porównaniu do 282 aktów notarialnych w 3 kwartale 2019 roku). W segmencie budowlanym Grupa Budimex odnotowała wzrost sprzedaży oraz poprawę rentowności w porównaniu do 3 kwartału 2019 roku.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.