Raport bieżący nr 6 / 2010

Raport bieżący nr 6 / 2010 - 21 stycznia 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bankiem SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 stycznia 2010 r. otrzymał informację od Kredyt Banku SA o podpisaniu Aneksu nr 12 z dnia 13 stycznia 2010 r. do Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej nr 48/2000/LG/Z/W3 z dnia 13 listopada 2000 r., zawartej przez Budimex SA i Kredyt Bank SA.

Na mocy Aneksu, Budimex SA może składać w Banku zlecenia wystawiania gwarancji bankowych do łącznej kwoty 116.000.000 złotych w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku. W/w limit gwarancyjny obciążają gwarancje wystawione dotychczas przez Kredyt Bank SA na zlecenie Budimeksu SA oraz na zlecenie Budimeksu Dromeksu SA (spółka przejęta przez Budimex SA w dniu 16 listopada 2009 roku).

  • Zabezpieczenia Umowy:
    • oświadczenie Budimeksu SA o poddaniu się egzekucji
    • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Budimeksu SA prowadzonymi przez Kredyt Bank SA.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA