Raport bieżący nr 6 / 2011

Raport bieżący nr 6 / 2011 - 31 stycznia 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2011 r. został podpisany Aneks nr 6 z dnia 24 stycznia 2011 roku do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 8 maja 2007 roku („Umowa”).

Na mocy tego aneksu:

  • ustalono kwotę limitu, do wysokości którego PZU SA może wystawiać gwarancje kontraktowe, w wysokości 69.500.000 zł
  • przedłużono termin ważności umowy do 23 stycznia 2012 r.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.
Istotne warunki umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków rynkowych.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.