Raport bieżący nr 6 / 2013

Raport bieżący nr 6 / 2013 - 5 lutego 2013 / 00:00

Zabudowa konstrukcji kompleksu hal dla KGHM Polska Miedź SA – nowy kontrakt Mostostalu Kraków SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 05 lutego 2013 r. został poinformowany przez Mostostal Kraków SA (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) o podpisaniu w dniu 05 lutego 2013 r. z KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie umowy datowanej na 31 stycznia 2013 r. na „Zabudowę konstrukcji kompleksu hal PZ i PE, KO, budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowę HPA wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz instalacjami”.

 • Wartość kontraktu: 118 000 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: z dniem podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 16.05.2014 r.
 • Okres gwarancji: 120 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 8,47 % wartości netto kontraktu
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości netto kontraktu
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% wartości netto kontraktu
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.