Raport bieżący nr 60 / 2015

Raport bieżący nr 60 / 2015 - 10 września 2015 / 00:00

Budowa biurowca EQlibrium w Warszawie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 września 2015 r. została podpisana umowa z Eqlibrium sp. z o.o. siedzibą w Warszawie na budowę obiektu biurowego Eqlibrium wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Jana Kazimierza róg Jana Ordona w Warszawie.

 • Wartość umowy: 56 492 705,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 16.09.2015.
 • Termin zakończenia robót: 31.12.2016.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia netto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 15% wynagrodzenia netto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.