Raport bieżący nr 61 / 2014

Raport bieżący nr 61 / 2014 - 31 lipca 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2014 r. został poinformowany o podpisaniu przez Credit Agricole Bank Polska SA aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku, a także w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009; 2/2010 z dn. 18.01.2010; 30/2010 z dn. 6.04.2010; 40/2010 z dn. 10.05.2010; 35/2011 z dn. 28.04.2011; 50/2011 z dn. 07.06.2011; 31/2012 z dn. 05.06.2012; 56/2012 z dn. 05.09.2012; 55/2013 z dn. 30.08.2013 r. oraz 20/2014 z dn. 27.02.2014 r.
Aneks ustala nowy termin ważności umowy na dzień 31 sierpnia 2015 roku oraz zwiększa kwotę dostępnego limitu gwarancyjnego do 200 000 000 PLN (dwieście milionów złotych).
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.