Raport bieżący nr 62 / 2010

Raport bieżący nr 62 / 2010 - 5 sierpnia 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bankiem Polska SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. informującego o zawarciu umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bankiem Polska SA oraz do raportów bieżących nr 31/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r., 40/2009 z dnia 28 maja 2009 r., 50/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. oraz 55/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. informujących o podpisaniu kolejnych aneksów do tej umowy Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 5 sierpnia 2010 r. do spółki wpłynęła informacja o podpisaniu przez Fortis Bank Polska SA dokumentu Zmiany nr 6 z dnia 29 lipca 2010 r. do Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

Na mocy podpisanego dokumentu przedłużono termin ważności umowy do dnia 27 sierpnia 2010 r.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.