Raport bieżący nr 63 / 2010

Raport bieżący nr 63 / 2010 - 9 sierpnia 2010 / 00:00

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 6 sierpnia wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

1. 2 sierpnia 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 385 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 96,78 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 37.260,49 złotych.
2. 2 sierpnia 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 10.260 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 97,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 995.215,37 złotych.
3. 3 sierpnia 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 6.460 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 98,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 633.080,00 złotych.