Raport bieżący nr 63 / 2014

Raport bieżący nr 63 / 2014 - 7 sierpnia 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 7 sierpnia 2014 r. został poinformowany o podpisaniu przez Alior Bank SA aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku.
Aneks ustala nowy termin ważności umowy na dzień 20 sierpnia 2015 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.