Raport bieżący nr 64 / 2019

Raport bieżący nr 64 / 2019 - 3 października 2019 / 08:54

Rezygnacja osoby zarządzającej Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 3 października 2019 r. Henryk Urbański, członek zarządu Budimeksu SA i prezes zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimex SA) w związku z zamiarem przejścia na emeryturę złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Budimeksu SA i prezesa zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na drodze wewnętrznego konkursu w ramach Grupy Budimex wyłoniono kandydata – Damiana Kapitana na stanowisko prezesa zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. Przekazanie tej funkcji planowane jest z dniem 01 stycznia 2020 r. Damian Kapitan pełni obecnie rolę członka zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. i dyrektora pionu realizacji, i jest rekomendowany przez Henryka Urbańskiego do objęcia roli prezesa tej spółki.

Na tym etapie stanowisko Prezesa Zarządu Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. nie będzie łączyło się z pełnieniem roli członka zarządu Budimex SA.