Raport bieżący nr 65 / 2014

Raport bieżący nr 65 / 2014 - 8 sierpnia 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Millennium SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2014 r. został poinformowany o podpisaniu przez Bank Millennium SA aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, o której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 44/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku.
Aneks ustala nowy termin ważności umowy na dzień 29 maja 2015 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.