Raport bieżący nr 66 / 2019

Raport bieżący nr 66 / 2019 - 4 października 2019 / 13:16

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w III kwartale 2019 roku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) w III kwartale 2019 r. zawarła 555 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 301 umowami zawartymi w III kwartale 2018 r. Tym samym w okresie I – III kwartał 2019 r. spółka zawarła 1.286 analogicznych umów, w porównaniu z 810 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w III kwartale 2019 r. wyniosła 282, w porównaniu z 228 umowami zawartymi w III kwartale 2018 r. Tym samym w okresie I – III kwartał 2019 r. spółka zawarła 1.229 analogicznych umów, w porównaniu z 1.335 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.