Raport bieżący nr 67 / 2018

Raport bieżący nr 67 / 2018 - 9 października 2018 / 14:55

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w III kwartale 2018 roku

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że spółka Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu S.A.) w III kwartale 2018 r. zawarła 301 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 334 umowami zawartymi w III kwartale 2017 r. W okresie I – III kwartał 2018 r. spółka zawarła 810 analogicznych umów, w porównaniu z 1 220 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w III kwartale 2018 r. wyniosła 228, w porównaniu z 596 umowami zawartymi w III kwartale 2017 r. W okresie I – III kwartał 2018 r. spółka zawarła 1 335 analogicznych umów, w porównaniu z 1 488 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.