Raport bieżący nr 68 / 2020

Raport bieżący nr 68 / 2020 - 24 listopada 2020 / 13:19

Informacja dotycząca umożliwienia przeprowadzenia badania due diligence segmentu deweloperskiego

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r. oraz raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r. oraz raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r. informuje, że na podstawie przeprowadzonego rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o. („Udziały”) zdecydował się umożliwić wąskiej wyselekcjonowanej grupie podmiotów przeprowadzenie badania due diligence Budimex Nieruchomości sp. z o.o. Po tym etapie Budimex będzie oczekiwał od potencjalnych inwestorów potwierdzenia ich dalszego zainteresowania nabyciem Udziałów, poprzez złożenie ofert do 21 grudnia 2020 r. W oparciu o wyniki powyższych czynności Budimex podejmie decyzję o dalszych działaniach w ramach procesu, w tym o udzieleniu wyłączności wybranemu podmiotowi. Ewentualna decyzja w tym zakresie będzie uwzględniała wszelkie elementy przedstawionych ofert. Decyzja będzie podjęta do 31 grudnia 2020 r. i będzie uzależniona od wypełnienia przez potencjalnego inwestora zakładanych na danym etapie warunków transakcji, nie tylko w zakresie warunków finansowych.

Powyższa decyzja Budimex nie oznacza rezygnacji z pozostałych opcji strategicznych, o których mowa w raporcie nr 42/2020.

Budimex podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej dotyczącej etapu procesu rozciągniętego w czasie ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex SA, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.