Raport bieżący nr 69 / 2014

Raport bieżący nr 69 / 2014 - 28 sierpnia 2014 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Handlowym i BNP Paribas

Zarząd Budimeksu zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. spółka otrzymała informację o podpisaniu przez Bank Handlowy w Warszawie SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA aneksu do umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowych, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
Na podstawie aneksu wydłużono do 31 stycznia 2015 r. termin, do którego Budimex może zlecić bankom wystawienie gwarancji zwrotu zaliczki.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.