Raport bieżący nr 7 / 2014

Raport bieżący nr 7 / 2014 - 24 stycznia 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych zawartej z TU Euler Hermes SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 stycznia 2014 r. Budimex SA otrzymał podpisany aneks z dnia 23 grudnia 2013 roku do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 28 sierpnia 2008 roku zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku.

Wartość limitu w ramach umowy wynosi 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.
Na mocy aneksu przedłużono termin do którego spółka może zlecać towarzystwu wystawianie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych do 22 grudnia 2014 roku.
Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.