Raport bieżący nr 7/2024

Raport bieżący nr 7/2024 - 12 lutego 2024 / 16:04

Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odcinek Olsztyn – Biskupiec ‎‎(budowa drugiej jezdni), ‎odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo – unieważnienie wyboru

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr ‎61/2023 z dnia 5 października 2023 r., Zarząd Budimeksu S.A. informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności, o której mowa w raporcie bieżącym nr ‎‎61/2023 z dnia 5 października ‎ ‎2023 r. W związku z tym Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert. Powyższa informacja nie ma wpływu na bieżące wyniki Spółki.