Raport bieżący nr 72 / 2012

Raport bieżący nr 72 / 2012 - 30 października 2012 / 00:00

Podpisanie przez Budimex SA zmiany do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 października 2012 roku została podpisana z BNP Paribas Bank Polska SA zmiana do Umowy Linii Gwarancji z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Na mocy dokumentu BNP Paribas Bank Polska SA udostępnił Budimeksowi linię gwarancyjną do maksymalnej kwoty 164 643 106,91 zł i przedłużył termin ważności tej linii do 30 października 2013 roku.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.