Raport bieżący nr 72/2023

Raport bieżący nr 72/2023 - 13 grudnia 2023 / 17:11

Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎budowlanych ‎na linii kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany ‎- unieważnienie czynności wyboru i ponowny wybór oferty

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 29 września 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 64/2023 z dnia 31 października 2023 r., Zarząd Budimeksu S.A. informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności wyboru oraz ponownym wyborze oferty Budimex S.A., o której mowa w raporcie bieżącym nr ‎64/2023 z dnia 31 października 2023 r.