Raport bieżący nr 74/2023

Raport bieżący nr 74/2023 - 22 grudnia 2023 / 09:42

Budowa Głównej Linii Rail Baltica na Łotwie – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podpisaniu umowy pomiędzy spółką ‎pod firmą E.R.B. RAIL JV PS z siedzibą w Rydze (Łotwa), spółką celową utworzoną pod prawem ‎łotewskim przez konsorcjum ‎w składzie: Eiffage Genie Civil, Rizzani de Eccher S.p.A. oraz Budimex ‎S.A. a SIA „Eiropas Dzelzceļa Līnijas” z siedzibą w Rydze (Łotwa) na realizację zamówienia ‎publicznego pod nazwą „Budowa głównej linii Rail Baltica na Łotwie” (Rail Baltica ‎mainline ‎construction in Latvia).‎

Informacja o możliwym wyborze oferty konsorcjum została opublikowana w raporcie nr 52/2023 z ‎dnia 24 sierpnia 2023 roku, natomiast informacja o wyborze oferty konsorcjum została opublikowana ‎w raporcie nr 55/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku. ‎

Wartość umowy wynosi 3 698 833 520 EUR netto. Roboty objęte umową są podzielone na etapy, ‎których rozpoczęcie, z wyłączeniem pierwszego etapu robót (Sekcji Zadeklarowanych), o którym ‎mowa w ww. raporcie nr 55/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, uzależnione jest od decyzji ‎zamawiającego.‎

Szczegółowe dane dotyczące umowy zostały zawarte w ww. raporcie nr 52/2023 z dnia ‎‎24 sierpnia ‎‎2023 roku.‎