Raport bieżący nr 76 / 2010

Raport bieżący nr 76 / 2010 - 3 listopada 2010 / 00:00

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

1. 28 października 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 2.337 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 105,43 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 246.381,03 złotych.