Raport bieżący nr 8/2023

Raport bieżący nr 8/2023 - 3 lutego 2023 / 18:53

Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu nr 6/2023 z dnia 02 lutego 2023 r. informuje, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi z FBSerwis S.A. w stosunku do Prezesa Zarządu FBSerwis S.A. zostało wydane postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.