Raport bieżący nr 8/2024

Raport bieżący nr 8/2024 - 14 lutego 2024 / 11:47

‎Budowa drogi „D35 Džbánov - Litomyšl” – wybór oferty Budimex S.A.‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 14.02.2024 r. Ředitelství silnic a dálnic ČR z ‎siedzibą w Pradze, Czechy wybrał ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w ‎postępowaniu przetargowym pn. „D35 Džbánov – Litomyšl”. ‎

Wartość oferty: ‎3 423 662 473,15‎ CZK netto ‎

Termin rozpoczęcia robót: możliwie najszybciej po podpisaniu Umowy ‎
‎ ‎
Termin zakończenia robót: 1 394 dni kalendarzowe
‎ ‎
Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 120 miesięcy‎
‎ ‎
Zaliczka: max. 25% Kwoty Kontraktowej netto, ale nie więcej niż 250 mln. CZK netto
‎ ‎
Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo ‎wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę (faktury ‎częściowe), do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej ‎faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę (faktura końcowa).‎
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% kwoty umowy netto w formie ‎gwarancji bankowej ‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości umowy ‎netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: od 100 tys. CZK do 1,9 mln CZK dziennie za ‎brak osiągnięcia Kamieni Milowych; 1 mln CZK dziennie za nieterminowe ukończenie ‎przedmiotu umowy; 15 mln CZK za każdy pojedynczy przypadek naruszenia w zakresie ‎kwalifikacji personelu.‎

Stosuje się prawo obowiązujące w Republice Czeskiej.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎