Raport bieżący nr 80 / 2012

Raport bieżący nr 80 / 2012 - 21 grudnia 2012 / 00:00

Zabudowa konstrukcji kompleksu hal dla KGHM Polska Miedź SA - powzięcie informacji o wyborze oferty Mostostalu Kraków SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o powzięciu od Mostostalu Kraków SA (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) informacji o wyborze w dniu 20 grudnia 2012 r. przez KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie oferty Mostostalu SA w postępowaniu przetargowym na „Zabudowę konstrukcji kompleksu hal PZ i PE, KO, budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowę HPA wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz instalacjami”.

 • Wartość oferty: 118 000 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 02.01.2013 r.
 • Termin zakończenia robót: 16.05.2014 r.
 • Okres gwarancji: 120 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 8,47 % wartości netto kontraktu
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości netto kontraktu
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% wartości netto kontraktu
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.