Raport bieżący nr 81 / 2021

Raport bieżący nr 81 / 2021 - 25 listopada 2021 / 20:27

Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2021 roku Spółka została powiadomiona o transakcjach zakupu 2.031 akcji Spółki o łącznej wartości 464.799 zł przez Prezesa Zarządu Spółki, pana Artura Popko.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

dokument