Raport bieżący nr 84 / 2017

Raport bieżący nr 84 / 2017 - 30 listopada 2017 / 11:50

Podpisanie umowy na dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 30 listopada 2017 r. konsorcjum Budimex SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA zawarło z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

O wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 81 z 17 listopada 2017.

Wartość kontraktu: 734.850.242,28 zł netto

Termin rozpoczęcia: w ciągu 180 dni od otrzymania Listu Akceptacyjnego

Termin zakończenia: w ciągu 740 dni od daty rozpoczęcia prac

Okres gwarancji: 365 dni Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu płatne jednorazowo w walutach, w jakich płatna jest Zaakceptowana Kwota Kontraktu, oraz według udziału tych walut.

Warunki płatności: W ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rozliczenia i dokumentów towarzyszących bądź też gdy pożyczka lub kredyt z Banku są zawieszone kwotę wykazaną w rozliczeniu przekazanym przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od przekazania takiego rozliczenia. Kwotę potwierdzoną w ostatecznym Świadectwie Płatności w ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego ŚP.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: Kary umowne nie odbiegają od poziomu rynkowego

Kary płacone przez Zamawiającego: brak

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartości umowy przekracza próg 111 446 tys. złotych.