Raport bieżący nr 85 / 2017

Raport bieżący nr 85 / 2017 - 30 listopada 2017 / 15:57

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z CaixaBank SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 r. otrzymał informację od CaixaBank SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., nr 22/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., nr 88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., nr 75/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. oraz nr 5/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może składać Bankowi wystawianie gwarancji do 30 listopada 2018 roku oraz podwyższono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać wystawianie gwarancji, do kwoty 350 000 000 zł.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 111.446 tys. zł