Zarząd - Marcin Węgłowski

Marcin Węgłowski

Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był w BDO Binder Sp. z o.o. w departamencie Audytu.

Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych.

W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland.
Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS.
Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r.