Rada nadzorcza - Mario Manuel Menendez Montoya

Mario Manuel Menendez Montoya

Członek Rady

Mario Manuel Menendez Montoya ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Teksański w Austin. Następnie studiował prawo międzynarodowe na Uniwersytecie z Houston, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Posiada licencję na wykonywanie zawodu prawnika przed sądami stanu Teksas i Georgia.

Do grupy Ferrovial dołączył w czerwcu 2006 roku, gdzie do 2019 roku pracował jako szef Działu Prawnego Północnoamerykańskich oddziałów Ferrovial Construccion, S.A.

Następnie został Międzynarodowym Dyrektorem Prawnym organizacji. W 2022 roku objął obecną funkcję Głównego Radcy Prawnego.

Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Ferrovial, Mario Menendez pracował w prywatnej firmie zajmującej się prowadzeniem sporów sądowych w rejonie Houston, gdzie reprezentował klientów w złożonych, wielostronnych sporach handlowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mario Menendez nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.