Prezentacje

24 lipca 2013

Prezentacja za I półrocze 2013 roku

Komentarz do danych finansowych za półrocze 2013

26 kwietnia 2013

Prezentacja za I kwartał 2013 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2013

29 października 2012

Prezentacja za III kwartał 2012 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2012

30 czerwca 2012

Prezentacja za I półrocze 2012 roku

Komentarz do danych finansowych za półrocze 2012

30 marca 2012

Prezentacja za I kwartał 2012 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2012

27 października 2011

Prezentacja za III kwartał 2011 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2011

30 czerwca 2011

Prezentacja za I półrocze 2011 roku

Komentarz do danych finansowych za półrocze 2011

21 stycznia 2011

Prezentacja za I kwartał 2011 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2011

27 października 2010

Prezentacja za III kwartał 2010 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2010

30 czerwca 2010

Prezentacja za I półrocze 2010 roku

31 marca 2010

Prezentacja za I kwartał 2010 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2010