Prezentacje

26 października 2016

Prezentacja za III kwartał 2016 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2016

27 lipca 2016

Prezentacja za I półrocze 2016 roku

Komentarz do danych finansowych za półrocze 2016

27 kwietnia 2016

Prezentacja za I kwartał 2016 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2016

28 października 2015

Prezentacja za III kwartał 2015

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2015

29 lipca 2015

Prezentacja za I półrocze 2015 roku

Komentarz do danych finansowych za półrocze 2015

29 kwietnia 2015

Prezentacja za I kwartał 2015 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2015 roku

29 października 2014

Prezentacja za III kwartał 2014 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2014

1 sierpnia 2014

Prezentacja za I półrocze 2014 roku

Komentarz do danych finansowych za półrocze 2014

30 kwietnia 2014

Prezentacja za I kwartał 2014 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2014

23 października 2013

Prezentacja za III kwartał 2013 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2013