Prezentacje

28 kwietnia 2020

Prezentacja za I kwartał 2020 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2020

29 października 2019

Prezentacja za III kwartał 2019 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2019

29 lipca 2019

Prezentacja za I półrocze 2019 roku

26 kwietnia 2019

Prezentacja za I kwartał 2019 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2019

30 października 2018

Prezentacja za III kwartał 2018 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2018

26 lipca 2018

Prezentacja za I półrocze 2018 roku

Komentarz do danych finansowych za I półrocze 2018

27 kwietnia 2018

Prezentacja za I kwartał 2018 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2018

25 października 2017

Prezentacja za III kwartał 2017 roku

Komentarz do danych finansowych za III kwartał 2017

26 lipca 2017

Prezentacja za I półrocze 2017 roku

Komentarz do danych finansowych za półrocze 2017

27 kwietnia 2017

Prezentacja za I kwartał 2017 roku

Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2017