Raporty bieżące

3 listopada 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 76 / 2010

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu…
Zobacz raport

29 października 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 75 / 2010

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Budimeksu SA – hala w Czyżynach
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2007 z dnia 10 września 2007 r., nr 22/2009 z dnia 10 marca 2009 r. oraz nr 53/2009 z dnia 29 października…
Zobacz raport

28 października 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 74 / 2010

Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej obwodnicy Jędrzejowa – nowy kontrakt Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 października 2010 r. Budimex SA podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach umowę na budowę drogi…
Zobacz raport

27 października 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 73 / 2010

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 października 2010 r. wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu…
Zobacz raport

21 października 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 71 / 2010

Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina – nowy kontrakt Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 października 2010 r. Budimex SA podpisał z Gminą Lublin umowę na „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul.…
Zobacz raport

21 października 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 72 / 2010

Budowa zespołu biurowego Libra Business Center – wejście w życie umowy
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 października 2010 r. został poinformowany przez Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie o wejściu w życie umowy…
Zobacz raport

30 września 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 70 / 2010

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii - nowy kontrakt Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 września 2010 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA podpisało z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu umowę…
Zobacz raport

20 września 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 69 / 2010

Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 września 2010 r. otrzymał od Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Lublinie informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej…
Zobacz raport

16 września 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 68 / 2010

Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej obwodnicy Jędrzejowa - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 września 2010 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informację o wyborze oferty Budimeksu SA…
Zobacz raport

13 września 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 67 / 2010

Ujawnienie opóźnionej informacji
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2010 z dnia 9 marca 2010 r. Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż kontrahentem, który obecnie jest drugą stroną…
Zobacz raport

9 września 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 66 / 2010

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski - nowy kontrakt Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 września 2010 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informację o wyborze oferty Konsorcjum Budimeksu…
Zobacz raport

3 września 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 65 / 2010

Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90 – nowy kontrakt Budimeksu SABudowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90 – nowy kontrakt Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 września 2010 r. Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział…
Zobacz raport

31 sierpnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 64 / 2010

Podpisanie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bankiem Polska SA
Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. został poinformowany o podpisaniu przez Fortis Bank Polska SA aneksu nr 7 z dnia 19 sierpnia 2010…
Zobacz raport

9 sierpnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 63 / 2010

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 6 sierpnia wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA. Szczegóły…
Zobacz raport

5 sierpnia 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 62 / 2010

Podpisanie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bankiem Polska SA
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. informującego o zawarciu umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bankiem Polska SA oraz do raportów…
Zobacz raport

29 lipca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 61 / 2010

Wybrane dane finansowe Budimeksu SA za pierwsze półrocze 2010 r.
Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2010 roku…
Zobacz raport

27 lipca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 60 / 2010

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 lipca wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA. Szczegóły…
Zobacz raport

23 lipca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 58 / 2010

Budowa drogi ekspresowej S-3 Międzyrzecz-Sulechów - nowy kontrakt Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 lipca 2010 r. Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział…
Zobacz raport

23 lipca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 59 / 2010

Budowa zespołu biurowego Libra Business Center – aneks do umowy
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 25 marca br. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 22 lipca 2010 r. został podpisany aneks do dwóch…
Zobacz raport

16 lipca 2010 / 00:00

Raport bieżący nr 57 / 2010

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 16 lipca 2010 r. otrzymał od Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu informację o wyborze oferty Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i…
Zobacz raport

Budimex